Remedica houdt zich bij het ontwikkelen en uitvoeren van patiëntenvoorlichtingen strikt aan de toepasselijke regelgeving. O.a. het Reclamebesluit, de Code Geneesmiddelen Reclame en bijbehorende uitwerkingen, als ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wet. Presentaties en overige materialen worden in overleg ontwikkeld en dienen te worden gereviewd door de medische en juridische afdeling van onze opdrachtgevers.