MOEDER-BABY-KIND

Binnen Remedica Moeder-Baby-Kind werken wij nauw samen met verloskundigenpraktijken en geboortecentra in geheel Nederland. In het kader van primaire preventie bereiden wij tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in samenwerking met de betrokken zorgverleners, aanstaande en jonge ouders zo goed mogelijk voor op hun rol als vader en moeder.

Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden op het gebied van verzorging, voeding en ontspanning i.c.m. productadvies bevorderen een gezonde start voor ouder en kind. Door tijdens de presentatie enquêtes af te nemen en actief medewerking te verlenen aan marktonderzoek ter plaatse, geeft Remedica aan het begrip “directe communicatie” een geheel nieuwe dimensie.