MEDISCHE EDUCATIE

In de communicatie tussen farmacie en consument is een schemergebied ontstaan waarbij niemand gebaat is en waarbij de consument de dupe dreigt te worden. Remedica verzorgt in samenwerking met de zorgverleners in de eerste lijn, patiëntenlezingen waarin één indicatie centraal staat. Bij deze lezingen staat patiëntempowerment centraal, wordt op een voor de leek begrijpelijke wijze en laagdrempelig gecommuniceerd.

Mensen krijgen door deze wijze van educatie meer inzicht in hun ziektebeeld en worden door onderling contact en aandacht van de zorgverlener beter betrokken bij hun behandeling.

Dit bevordert de kwaliteit van leven, stimuleert therapietrouw en draagt bij aan de medicatieveiligheid