Wet- en regelgeving

Remedica houdt zich bij het ontwikkelen en uitvoeren van patiëntenvoorlichten strict aan de toepasselijke regelgeving o.a. het Reclamebesluit, de Code Geneesmiddelen Reclame en bijbehorende uitwerkingen, als ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Presentaties en overige materialen worden in overleg ontwikkeld en dienen te worden gereviewed door de medische – en juridische afdeling van onze opdrachtgevers.